· Your Opinion Matters ·

Your Opinion Matters

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σου!

Ελπίζουμε να απολαύσατε το γεύμα σας στα Pax Homemade Burgers.
Συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, μας δίνετε τη δυνατότητα, την επόμενη φορά, να σας εξυπηρετήσουμε ακόμα καλύτερα!

 

 

 

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Άριστα
Καλή
Μέτρια
Κακή

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι


Ναι
Όχι

Περισότερο συχνά
Συχνά
Λιγότερο συχνά
Συναινώ και αποδέχομαι να λαμβάνω ενημέρωση από τα Pax Homemade Burgers.